Services

จากประสบการณ์ด้าน Creative Production ที่ให้บริการแบบครบวงจรมากว่า 31 ปี นับแต่ชำนิอายส์ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ทำให้เรามีทั้งความชำนาญ อุปกรณ์ และทีมงานที่สามารถรับมือกับโปรเจกต์ของคุณนับแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมกับทุกความต้องการของคุณมากที่สุด

Our client

Highlight News